Creació, coordinació i producció d’un projecte cultural que afronta els temes de l’exclusió social i la negació al dret a l’habitatge a través de tres formes de retrat: artístic, etnogràfic i audiovisual

L’art, la recerca i la comunicació són els tres instruments utilitzats per donar a conèixer 12 històries de persones sense llar. Retrats Sense Sostre proposava un diàleg entre tres formes de retrat de cada testimoni per reivindicar la igualtat de drets. Es van exposar del 13 al 30 de novembre en diferents espais de Barcelona relacionats amb la vivència concreta de cada un d’ells. 

El projecte es va dur a terme amb la col·laboració de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, i va comptar amb la participació de 20 persones en situació de sense llar, 14 artistes, 26 investigadors/es socials, una universitat, 33 entitats socials i 13 espais de Barcelona.

Divulgació | Exposicions | Accions de sensibilització

Català