El projecte LIFE MigratoEbre té per objectiu la recuperació de peixos migradors i la millora de la gestió al tram final del Riu Ebre. Aquest projecte vol ser un exemple de bones pràctiques per aplicar a d’altres trams finals de rius europeus.

LA TAULA va crear la identitat visual del projecte i va dissenyar i produir diversos elements de comunicació i materials divulgatius i expositius per al projecte.

Català