Sessions estratègiques per a la millora de l’experiència de client a l’hotel ETH Irun en el marc de les píndoles creatives Irun Lab

LA TAULA va acompanyar l’hotel ETH Irun en el repte d’entendre la diferència entre les valoracions dels nous clients i dels clients fidelitzats. El punt de partida va ser una experiència vivencial com a client “nou” que va servir per recollir en un diagnòstic escènic les percepcions i la generació d’expectatives de tota l’experiència. A partir d’aquest diagnòstic, es van realitzar dinàmiques participatives amb la plantilla de l’hotel que es van convertir en un recull de propostes per millorar l’experiència dels clients. 

Consultoria | Sessions estratègiques | Espais de participació

Català