En el marc del programa de píndoles creatives d’IrunLab 2014, l’equip de LA TAULA va acompanyar a l’hotel ETH Irun en el repte d’entendre la diferència entre les valoracions dels nous clients i el clients fidelitzats. El punt de partida va ser una experiència vivencial com a client “nou”. Aquest diagnòstic escènic ens va permetre analitzar la situació des de les sensacions, la memòria i la intel·ligència del cos i ens va servir per prendre consciència de que es tractava d’una qüestió de percepcions i de generació d’expectatives. A partir d’aquí vam iniciar un treball conjunt amb els/les treballadors/es de l’hotel per reflexionar sobre les percepcions i les expectatives i detectar els punts on aquestes es generaven. Tot aquest treball es va convertir en un recull de propostes per millorar l’experiència del client.

Català