La Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales (FEAGC) és l’entitat de segon nivell que aglutina les diferents associacions de gestors cultuals de l’Estat. A més de la seva tasca de coordinació, biennalment organitza una conferencia estatal per tractar diferents qüestions de rellevància vinculades amb l’exercici professional de la gestió cultural.

L’any 2015 l’equip de LA TAULA va ser el responsable de coordinar l’Oficina Tècnica d’aquesta conferència que es va celebrar el mes de març a Pamplona, realitzant totes les tasques prèvies de participació i anàlisi necessàries per redactar el Pacte per la Cultura 2015 que es va presentar en la sessió final de la Conferència.

Català