Aplicació de noves eines d’investigació amb l’objectiu de diagnosticar i apuntar millores en la comunicació interna i en l’atenció al client dels supermercats BM

En el marc de la convocatòria internacional d’artistes i investigadors socials Conexiones Improbables, LA TAULA va dur a terme un projecte d’innovació basat en l’ús de les capacitats actorals com a eina d’investigació qualitativa. Es va realitzar un treball de camp a partir d’experiències vivencials com a treballador i com a client de la cadena de supermercats BM. El  diagnòstic escènic va servir per elaborar una sèrie de propostes per millorar la comunicació interna i l’atenció al client.

Consultoria | Sessions estratègiques

Català