En el marc de la convocatòria internacional d’artistes i investigadors socials, Conexiones Improbables 2012-13, l’equip de LA TAULA va dur a terme un projecte d’innovació per millorar la comunicació interna i l’atenció al client dels supermercats BM (Grupo Uvesco).

El projecte es va basar en l’ús de les capacitats actorals com a eines d’investigació qualitativa. Així, es va dissenyar i realitzar un treball de camp a partir d’experiències vivencials com a treballador i client dels supermercats BM per donar lloc a un diagnòstic escènic que va permetre apuntar una sèrie de propostes d’accions a desenvolupar.

Català