Dins del marc del projecte Connexió Girona 2013, l’equip de LA TAULA va desenvolupar una píndola creativa per acompanyar a l’empresa Whym de cervesa artesana en el procés de definició de la seva identitat de marca. Per assolir l’objectiu es van implementar una sèrie de dinàmiques basades en el treball actoral de construcció del personatge i les tècniques d’Authentic Movement.

Aquesta píndola es va realitzar amb la col·laboració de la companyia de dansa El Paller.

Català