LA TAULA ha ideat i executat una sèrie d’estratègies i accions pensades per comunicar, fidelitzar i crear nous públics per al nou circuit estable d’espectacles professionals als equipaments de proximitat de la ciutat de Barcelona: Barcelona Districte Cultural.

El plantejament de LA TAULA ha respost a diferents objectius: per una banda, donar a conèixer el nou circuit de programació i, per l’altra, adaptar les estratègies i les accions a les singularitats de cada territori i a les necessitats i voluntats específiques de cada equipament.

Català