Conceptualització i execució d’estratègies i accions de creació de públics per al circuit d’espectacles professionals als equipaments de proximitat Barcelona Districte Cultural

LA TAULA va idear i produir les estratègies i accions de comunicació, fidelització i creació de nous públics en l’arrancada d’aquest nou circuit de programació. Es van adaptar les accions a les singularitats de cada territori, així com a les necessitats i voluntats específiques de cada equipament. Entre les accions realitzades, destaquen la creació de la figura dels acomodadors del Barcelona Districte Cultural, la composició d’un jingle del circuit, les accions de carrer en espais estratègics per al públic jove i l’experiència d’estrena per a les primeres funcions.

Altres projectes | Creació de públics

Català