Conceptualització, disseny i producció de dos jocs de taula pedagògics sobre les espècies exòtiques invasores d’ambients fluvials en el marc del programa Va d’aigua

LA TAULA va crear dos jocs pedagògics per l’alumnat de primària i ESO. Parelles exòtiques és un joc de parelles que incorpora preguntes relacionades amb les espècies que apareixen a les cartes. Respon a l’objectiu de donar a conèixer les espècies exòtiques invasores en ecosistemes aquàtics continentals. Ecosistema en equilibri sensibilitza sobre l’impacte de l’acció humana en l’aparició espècies invasores i com aquestes afecten l’ecosistema aquàtic on es consoliden. És un joc en que els equips són representats per persones que amb les seves activitats desestabilitzen un ecosistema simbolitzat per una torre formada per 54 peces de 6 colors diferents. Els jocs estan disponibles en versió en català i en anglès.

Divulgació | Jocs de taula | Accions de sensibilització

Català