Conceptualització i disseny d’un material expositiu itinerant per explicar visualment l’informe Carn de canó sobre l’impacte del consum de carn en les persones i el medi

LA TAULA va donar forma a l’adaptació dels continguts de l’informe Carn de canó que va elaborar la cooperativa Eduxarxa. Per mostrar els continguts de forma atractiva i divulgativa es van dissenyar i produir tots els elements necessaris per parar una taula (estovalles, plats, coberts, etc.) i cadascun d’ells recollia informació rellevant de l’informe. Les dades es presentaven de forma creativa amb gràfics de barres que es visualitzaven amb ampolles o sota-gots que creaven un joc de preguntes i respostes.  

Divulgació | Exposicions | Accions de sensibilització

Català