Conceptualització, disseny i producció de les dinàmiques i materials de la Convenció B+S, una trobada de les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat

LA TAULA va definir el concepte de l’acte, va dissenyar dinàmiques participatives i va produir els materials que van permetre repassar els avenços assolits durant els primers cinc anys de la Xarxa B+S i reflexionar sobre el seu futur. Per a la dinamització es van identificar els diferents agents amb xapes; es va dissenyar un quiz participatiu per donar a conèixer informacions rellevants de la Xarxa; i es van crear uns espais de diàleg per debatre, recollir propostes d’accions i prioritzar els reptes de futur. 

Consultoria | Espais de participació

Català