Recull de resultats i elaboració de l’informe final de les sessions de les Jornades Cultura Viva, programa de recerca i desenvolupament de projectes coordinat per l’Institut de Cultura de Barcelona

LA TAULA va fer de relatora de les 10 sessions de les Jornades i va elaborar un informe final que va permetre articular el discurs transversal present al conjunt de les sessions. Una radiografia dels eixos de treball i reflexió que donen sentit al programa. Cultura Viva és un programa obert i transversal de recerca i desenvolupament de projectes per reconèixer i afavorir espais de participació, circulació i coproducció cultural a Barcelona.

Consultoria | Investigació i plans estratègics en cultura

Català