Diagnosi i definició de l’estratègia per a l’elaboració del Llibre Blanc de la Cultura de Mataró, el document marc de les polítiques culturals del municipi

LA TAULA va elaborar el diagnòstic, va definir l’estratègia i va realitzar un procés de participació amb el consistori, les entitats culturals i la ciutadania per tal d’elaborar el Llibre Blanc de la Cultura de Mataró. El document defineix els objectius, les línies d’actuació i els projectes estratègics en matèria de polítiques culturals per als següents anys. 

Consultoria | Investigació i plans estratègics en cultura | Espais de participació

Català