Avís legal i Privacitat

Dades identificatives

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem de les següents dades:

L’empresa titular de LaTaula.coop es LA TAULA SCCL, amb domicili al carrer de Torres i Amat núm. 21, 1a planta, 08001 de Barcelona (Barcelona). LA TAULA SCCL, amb NIF F60611977 està inscrita al Registre de Cooperatives de Barcelona amb el núm. d’assentament 1 del full 15019. El correu electrònic de contacte del lloc web es hola@lataula.coop.

Persones usuàries

L’accés i/o ús d’aquest lloc web de LA TAULA SCCL atribueix la condició de persona usuària, que accepta, des d’aquest accés

Tota persona que accedeixi i/o faci ús d’aquest lloc web de LA TAULA SCCL assumeix el paper de persona usuària, acceptant, des d’aquest accés i/o ús, les disposicions aquí exposades, així com qualsevol altre disposició legal que fora d’aplicació.

Protecció de dades

L’objectiu de la política de privacitat és informar sobre el tractament de les dades personals de les persones usuàries que faci LA TAULA SCCL, de conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016.

Quines dades personals recollim i per què:

Contingut incrustat d’altres llocs web: Algunes seccions d’aquesta pàgina web inclouen continguts incrustats (per exemple, vídeos, imatges, artícles, mapes, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si la persona usuària estigués visitant l’altra pàgina web. Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre la persona usuària, fer servir cookies, incrustar seguiment addicional de terceres parts i monitoritzar la interacció amb el contingut incrustat.

Analítiques: Aquest lloc web fa ús del servei d’estadístiques de Google Analytics. Aquí pots llegir la seva política de privacitat. En cap cas, aquestes estadístiques tracten dades de caràcter personal ni, des del lloc web de LaTaula.coop ,captem hàbits de navegació per a fins publicitaris.

Amb qui compartim les dades:

LA TAULA SCCL no comparteix ni cedeix les dades de les persones usuàries a tercers. Les dades de les persones usuàries són confidencials i no se cediran a tercers, excepte que hi hagi obligació legal.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu, la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat de la seva titular o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part de les persones autores. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de la seva titular. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al lloc web i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seves respectives persones propietàries, sent elles mateixes responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos.

Exempció de garanties i responsibilitats

S’eximeix a LA TAULA SCCL de qualsevol tipus de responsabilitat dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i els seu compromís d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

LA TAULA SCCL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement de les persones usuàries aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc web.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la titular no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

La titular no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta pagina web. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de totes les persones usuàries, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que la persona usuària consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a la titular del lloc web a través del correu electrònic de contacte.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, no es descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Barcelona.

Català