Albert Soler

Direcció de projectes


Oriol Martí

Dissenyador gràfic


Marta Domènech

Direcció de projectes


Juanjo Ortega

Soci col·laborador


Emma Dotres

Dinamització de projectes


Pep Martín

Soci col·laborador

Català