Albert Soler

Direcció de projectes


Emma Dotres

Desenvolupament de projectes


Oriol Martí

Dissenyador gràfic


Juanjo Ortega

Soci col·laborador


Pep Martín

Soci col·laborador

Català