Realització de l’estudi per a la reformulació de l’Enquesta de Participació i Hàbits Culturals de la Diputació de Barcelona 

LA TAULA va reprendre el projecte DEMOCERC de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, una operació estadística feta entre 2005 i 2007 per recollir informació sobre els hàbits de consum cultural de la població dels municipis de la demarcació de Barcelona.

L’estudi va servir per generar una nova enquesta adaptant els continguts i els objectius del DEMOCERC al context social i cultural actual. L’enquesta resultant és un instrument de suport per a l’avaluació de les polítiques culturals municipals i a la presa de decisions, aportant una mirada àmplia a la participació cultural.

L’estudi s’ha realitzat amb la col·laboració de la consultora Adriana Partal.

Consultoria | Investigació i plans estratègics en cultura

Català