La Xarxa Barcelona + Sostenible (B+S) està formada per més de 1.000 empreses, entitats, col·legis professionals, universitats, institucions i centres educatius signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Passats cinc anys des de la signatura del Compromís, la Xarxa B+S va celebrar una Convenció per repassar els avenços assolits i reflexionar sobre els reptes de futur.

LA TAULA va ser l’encarregada de conceptualitzar la Convenció B+S, definir les dinàmiques de participació i treball i dissenyar i produir els materials necessaris per dinamitzar l’acte.

Català