El Llibre Blanc de la Cultura és un projecte estratègic liderat per l’Ajuntament de Mataró que buscava definir els nous reptes culturals de la ciutat. Es tractava, doncs, d’un document que permetés determinar objectius, línies d’actuació i projectes estratègics en matèria de polítiques culturals per als propers anys.

LA TAULA va ser l’encarregada de concretar els principals elements de diagnòstic de la realitat cultural mataronina per, seguidament, definir l’estratègia a seguir. L’elaboració del Llibre Blanc es va realitzar mitjançant un procés de participació ampli que incloïa el consistori, les entitats locals i la ciutadania.

Català