El LIFE+ Pinassa és un projecte europeu que té com a objectiu principal millorar la conservació dels boscos de pinassa (Pinus nigra) a Catalunya. A més de les diferents accions de conservació, el LIFE+ Pinassa compta amb una línia de sensibilització i educació sobre els boscos de pinassa.

L’equip de LA TAULA va ser l’encarregat d’elaborar els materials pedagògics per a l’alumnat de secundària. La proposta de LA TAULA per transmetre de forma més efectiva els continguts va ser la creació del joc de taula “Conserva el teu bosc de pinassa”. LA TAULA va conceptualitzar, dissenyar i produir el joc educatiu i va editar i produir la publicació divulgativa del projecte per a públic general.

Català