Coordinació i desenvolupament del procés d’anàlisi i participació per al desenvolupament del Pla d’Acció Cultural de Badia del Vallès

LA TAULA va ser l’encarregada d’elaborar el PAC de Badia del Vallès, un instrument per promoure la reflexió, el debat i el desenvolupament d’estratègies i propostes per a l’acció cultural local. Durant el procés es va realitzar una anàlisi documental exhaustiva i es van generar espais participatius amb entitats, personal municipal, grups polítics i infants i joves. 

Consultoria | Investigació i plans estratègics en cultura | Espais de participació

Català